facebook

Regulamin


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, umożliwi to Państwu spokojny wypoczynek, a nam skoncentrować się na zapewnieniu komfortu i miłej atmosfery pobytu.

 • Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest właściciel obiektu. Goście korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 • Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Należność za pobyt  oraz opłata klimatyczna (miejscowa) 1.70 zł/os/dzień pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 • Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 • Klienci  zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela budynku. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić właścicielowi do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Właściciel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby noclegowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.
 • Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-22.00.
 • Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin budynku, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w budynku.
 • Świadczymy usługi noclegowe zgodnie ze swoją kategorią.
 • W momencie przekazania przez nas klucza stają się Państwo gospodarzami tego pokoju. Pokój należy zamykać.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu .
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody właściciela. Prosimy nie wynosić z pokoju kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 • W budynku oraz na balkonach obowiązuje zakaz grillowania – prosimy grillować tylko w miejscu do tego wyznaczonym na terenie posesji.
 • Prosimy o zachowanie czystości na terenie całego budynku i posesji.
 • Właściciel budynku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdującego się w nich mienia. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 • W budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług noclegowych mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach  grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych budynku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z Najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu budynku.
 • Za zgubienie klucza opłata wynosi 50,00 PLN.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji właściciel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • Narty, buty narciarskie i inny sprzęt sportowy przechowujemy w garażu budynku.
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o poinformowanie właściciela obiektu osobiście lub telefonicznie.
 • Regulamin Pokoi Gościnnych „Willa Basieńka” podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.basienka.com.pl.